Dyrektor Mistrzostw:
Maciej Cybulski
tel. 889 539 628
e-mail: m.cybulski@pzszach.pl